Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 491Data dodania: 2019-04-15
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Powierzchnie biurowe przy ulicy Glinki 144 Własność: osoba prawna Dzielnica: Glinki
Ulica: Glinki
Powierzchnia całkowita: 3380 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0131
Numer działki: 1/59
Numer księgi wieczystej: BY1B/00076312/0
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 3 km
 • Nr 10 - 3.5 km
 • Nr 25 - 4 km
 • Nr 80 - 4 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 100 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 7.5 km
 • Odległość od portu lotniczego: 5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 3380 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnia budynku biurowego wynosi 3.380 m2
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, produkcyjno - usługowej.
Położenie:
Budynek biurowy położony jest w południowej części Miasta (dzielnica Glinki), przy ulicy Glinki 144. Nieruchomość sąsiaduje ze znanymi firmami produkcyjnymi. Posiada dogodne połączenie z drogą krajową nr 5 i 25 oraz z centrum miasta. Powierzchnia budynku biurowego wynosi ok. 3 380 m2
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 1 linia kablowa
 • sieć wodociągowa: Ø 80 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • sieć ciepłownicza: Ø 72 - 2 kanały mm
 • telekomunikacja: 1 linia
Media dostępne od ulicy: Glinki
Obrazy