Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 396Data dodania: 2017-06-27
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Teren usługowy przy ulicy Flisackiej Własność: Gmina Bydgoszcz Dzielnica: Czyżkówko
Ulica: Flisacka
Powierzchnia całkowita: 6200 m2
Osoba do kontaktu: Jarosaw Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0031
Numer działki: 62/2
Numer księgi wieczystej: BY1B/00064190/1
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 5 km
 • Nr 10 - 5.5 km
 • Nr 25 - 0.5 km
 • Nr 80 - 0.25 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 200 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 200 m
 • Odległość od portu lotniczego: 8 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 6200 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, usługowej.
Położenie:
Nieruchomość położona jest w zachodniej części Miasta (dzielnica Czyżkówko). W pobliżu nieruchomości znajdują się liczne firmy usługowo-produkcyjne. Atutem nieruchomości jest lokalizacja w pobliżu drogi krajowej nr 80. Uwaga! Nieruchomość wymagająca przygotowania do sprzedaży!
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 2 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 400 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • telekomunikacja: 1 linia kablowa
Media dostępne od ulicy: Flisackiej
Obrazy