Trwa dodawanie oferty do katalogu
ID oferty: 226Data dodania: 2013-06-18
Pobierz
ofertę
Nazwa oferty: Hale produkcyjno - magazynowe położona przy ulicy Przemysłowej 34 Własność: Gmina Bydgoszcz, użytkownik wieczysty: osoba prawna Dzielnica: Siernieczek
Ulica: Przemysłowa
Powierzchnia całkowita: 7162 m2
Osoba do kontaktu: Jarosław Kujawski 885-550-259; +48 52 58-58-823
Dodaj do
wybranych
Informacje o nieruchomości:
Numer obrębu: 0235
Numer działki: 5/37, 5/75, 5/76
Numer księgi wieczystej: 80429, 89539, 80399
Odległość od dróg krajowych:
 • Nr 5 - 5.5 km
 • Nr 10 - 10 km
 • Nr 25 - 7.5 km
 • Nr 80 - 1.5 km
 • Odległość od najbliższego przystanku komunikacji publicznej: 200 m
 • Odległość od stacji kolejowej: 2.5 km
 • Odległość od portu lotniczego: 8.5 km
Powierzchnia:
Powierzchnia całkowita terenu: 7162 m2
Tereny przemysłowe: b/d
Powierzchnia zabudowana: b/d
Użytki rolne : b/d
Nieużytki: b/d
Lasy: b/d
inne: b/d
Powierzchnia 3 hall 1370 , 1803 oraz 3989 m2.W części własność - osoba prawna, w części współużytkownicy wieczyści - osoby fizyczne.
Przeznaczenie terenu według studium uwarunkowań:
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy teren rezerwowany jest dla rozwoju funkcji aktywności gospodarczej, usługowo-produkcyjnej.
Położenie:
Hala znajduje się we wschodniej części Miasta (dzielnica Siernieczek) w sąsiedztwie zakładów produkcyjno-usługowych.
Charakterystyka:
Nieruchomość jest zabudowana.
Istniejąca infrastruktura:
 • sieć elektroenergetyczna: NN - 3 linie kablowe
 • sieć wodociągowa: Ø 50 mm
 • kanalizacja ściekowa: Ø 200 mm
 • siec kanalizacji deszczowej: Ø 200 mm
 • telekomunikacja: 1 linia kablowa
Media dostępne od ulicy: Przemysłowej
Obrazy